5 noviteta koji će vam dodatno olakšati korištenje Faktura.ba

Faktura.ba je od danas bogatija za još novih funkcionalnosti koje su nastale na idejama naše ekipe i idejama naših vjernih korisnika.

Od važnijih noviteta izdvajamo razdvajanje tipova klijenata na pravna i fizička lica, kao i brzo dodavanje klijenta prilikom izrade fakture i ponude. Obračun sumarnog prometa po statusima faktura dodatno će olakšati praćenje vaših finansija…

Tip klijenta: Fizičko lice

Dosta naših korisnika imali su problem sa unošenjem većeg broja polja i informacija koje su inače predviđene za pravna lica, a njihovi klijenti su bili fizička lica.

Od danas Faktura.ba ima razdvojene tipove klijenata – fizička i pravna lica. Broj polja sa informacijama ja za fizička lica drastično smanjen, te je ostavljen na izbor pojedinom korisniku.

Brzo dodavanje klijenata na fakturama, predračunima i ponudama

Prilikom izrade ponuda, predračuna i faktura dodali smo opciju koja će olakšati brzo kreiranje dokumenata, posebno prema klijentima koji su fizička lica. U samo dva klika sada možete dodati i odabrati novog klijenta na fakturu ili ponudu koju pravite, bez potrebe da prvo dodajete klijenta u zasebnoj sekciji, pa onda pravite fakturu ili ponudu.

Klijent kojeg ste dodali na ovaj način dostupan je i za nove fakture i ponude, isto kao i klijent kojeg ste ranije dodavali samo kroz sekciju Klijenti.

Obračun stanja faktura i ponuda prema odabranom vremenskom periodu i statusu dokumenta

Iako trenutno radimo na razvoju posebne sekcije sa detaljnim statistikama koje će pokazati stanje svih vaših finansijskih dokumenata koje ste na Faktura.ba unijeli, odlučili smo se da one najosnovnije ipak aktiviramo u ovoj verziji.

U prikazu izlistanih faktura i ponuda, nakon odabira vremenskog filtera (npr. 01.1.2019. do 31.1.2019.) te statusa fakture npr. “Plaćeno”, osvježeni rezultati će biti dopunjeni sa ukupnom cifrom plaćenih faktura za taj period. Isto je moguće uraditi za bilo koji period, te za bilo koji status – plaćeno, neplaćeno, storno, avans…

U sekciji ponuda/predračuna, isto je moguće uraditi za određeni vremenski kriterij.

Prilagodite broj i naziv fakture vašim potrebama

Ako tek prelazite na Faktura.ba, ili ste tek pokrenuli firmu, ili iz nekog razloga želite promijeniti “oblik” i naziv faktura – sada i to možete prilagoditi.

Možete prilagoditi naziv vašeg dokumenta – “Faktura” ili “Račun” ili nešto treće. Dodatno, možete birati oblik “broja” i to jednu od opcija – broj, broj-mjesec, broj/godina ili broj-mjesec/godina. Uzmimo primjer da je redni broj 25, a mjesec mart 2019., oblici broja fakture koje možete koristiti bi bili – “25”, “25-03”, “25/19” ili “25-03/19”. Posljednja opcija je ranije bila i jedina.

I za kraj, postavite predefinisani pečat i potpis, i olakšajte brze PDF fakture

Za one koji fakture i ponude prave automatski, te ih primarno koriste za slanje u PDF formatu, omogućili smo predefinisani potpis i/ili pečat.

U postavkama vašeg računa od sada imate mogućnost uploada jpg/png slike vašeg potpisa i/ili pečata, koji će se odabirom opcije “prikaži potpis” automatski prikazivati na vašim PDF fakturama te vam skratiti vrijeme potrebno za štampanje, ovjeru i ponovno skeniranje dokumenata.

Do novih funkcionalnosti, ugodno korištenje želi vam vaša Faktura.ba.

Sharing is caring!

Back to Top