Kako prilagoditi broj računa/fakture vašim potrebama?

Broj fakture odnosno računa je jedinstveni broj koji tako pojedinu fakturu razvrstvara u odnosu na ostale. Faktura.ba je servis na kojem možete odabrati između nekoliko opcija oznake fakture. Svi brojevi su automatizirani i za svaku novu fakturu automatski će biti dodijeljeni.

Možete izabrati “samo broj”, koji ide od 0, ili nekog drugog broja ukoliko prelazite sa nekom drugog programa na Faktura.ba. Jednostavno možete unijeti npr. 230, i vaša iduća faktura će biti 231.
Predefinisana oznaka fakture na našem servisu za fakturisanje, odnosno pravljenje računa, je Broj-mjesec/godina, odnosno za 1. august 2019., ako je broj fakture 231 – predefinisana oznaka je 231-8/19.

Ukolko vam ovaj format nije odgovarajući, klikom na “Logovani ste kao” u gornjem desnom uglu Faktura.ba kontrolne ploče, odaberite Podešavanja računa a zatim tab Faktura. U ovoj sekciji ispod naslova “Format broja fakture” možete odabrati oblik “broja fakture” odnosno “broja računa” koji vam najviše odgovara.

Uz format “Broj-mjesec/godina“, moguće je odabrati “Broj-godina“, “Broj-mjesec” ili samo “Broj“. Na našem primjeru 231 i 1. august 2019. mogući formati bi bili:

  • Faktura br. 231-8/19
  • Faktura br. 231-19
  • Faktura br. 231-8
  • Faktura br. 231

Servis Faktura.ba kao predefinisano ime za vaše fakture koristi upravo “Faktura”, no to nije razlog da vam ne omogućimo i promjenu tog naziva, za firme koje imaju drugi naziv dokumenata. Tako, u istoj sekciji “Podešavanje računa” pod tabom Faktura, možete promijeniti naziv vašeg dokumenta u npr. “Račun“, što je svakako jedno od korištenijih imena za ovaj oblik dokumenta.

  • Račun br. 231-8/19
  • Račun br. 231-19
  • Račun br. 231-8
  • Račun br. 231

Oblik broja računa i naziv “Faktura”, “Račun” (ili slično) će automatski biti prikazan na svim vašim dokumentima, na PDF računima (PDF fakturama), na fakturama na engleskom jeziku koje također automatski generišu riječ “Invoice” uz koju sr prikazuje oznaka/broj računa.

Sharing is caring!

Back to Top