Preko 30 novih funkcionalnosti i poboljšanja

Nakon nešto više od dvije godine kako je startup Faktura.ba krenuo sa radom u svojoj prvoj verziji, ponosni smo što smo se konstantno razvijali a naš razvoj nastavljamo i dalje te da smo uz mnoštvo novih ideja slušali ideje i sugestije naših korisnika – i tako kreirali preko 30 novih poboljšanja i funkcionalnosti koja su od danas dostupna svim našim korisnicima.

Nove kratice i brze akcije

Brzi pregled i uređivanje faktura, kao i izmjena statusa faktura u novoj verziji su dostupne i sa uvodne stranice. Fakture koje uskoro trebaju biti plaćene i one kojima je istekao rok, možete odmah označiti kao plaćene samo jednim klikom, te ih više ne morate tražiti u sekciji Fakture.

Detaljnije funkcije prikaza za svakog klijenta

Kada želite detaljno pregledati jednog konkretnog klijenta, ranije ste imali mogućnost pregleda samo njegovih faktura. Sada, kada prikažete pojedinog klijenta, uz fakture koje imaju i opcije pretrage i detaljnog sortiranja u nekom vremenskom razmaku, isto možete uraditi i sa ponudama koje su pregledno izlistane za konkretnog klijenta.

Svaki dokument možete preuzeti, urediti ili prikazati. Dodatno, uz grupne akcije koje su aktivne u Faktura.ba v2, kao i filtriranje u određenom vremenskom periodu, sada možete npr. odabrati željeni mjesec za pojedinog klijenta, te jednim klikom označiti sve fakture i preuzeti ih u zip formatu, spremne za vaše knjigovodstvo ili arhiv.

Tipovi i kategorije proizvoda

U sekciji proizvodi/usluge dodali smo opcije tip i kategorija, pa tako možete napraviti npr. dva tipa – Proizvodi i Usluge, a ispod njih pojedine kategorije. Ova funkcionalnost vam može olakšati sortiranje vaših usluga kao i praćenje preglednosti i lakše snalaženje. Recimo, ispod tipa “proizvodi” možete napraviti kategorije proizvoda koje nudite a ispod usluga kategorije vaših usluga.

Ovu opciju ne morate koristiti samo za tip vaših proizvoda/usluga nego i za sortiranje po vašim biznis odjelima ili profitnim centrima.

Svaki proizvod koji je ranije unesen će ostati aktivan, nekategorisan. Ipak, možete ga urediti i smjestiti u neku od kategorija/tipova.

Kod unosa novih proizvoda/usluga, napravili smo i kratice za brzi unos kategorija odnosno tipova kako biste što lakše i brže dodali novi proizvod i pravilno ga grupisali.
Ovo grupisanje može biti od velikog značaja, pa vam i preporučujemo njegovo korištenje. Dodatni razlog su i statistike koje planiramo u našim narednim verzijama a na osnovu kojih ćete moći pratiti vaše usluge/proizvode,  kategorije, tipove, biznis odjeljenja ili profitne centara na osnovu njihovih finansijskih pokazatelja.

U listingu proizvoda/usluga omogućen je i prikaz po kategorijama ili tipovima, kao i pretraga i sortiranje svih proizvoda/usluga.

Filtriranje po periodu i sortiranje samo odabranih podataka

U novoj verziji dosta pažnje smo posvetili filtriranju, sortiranju i odabiru podataka prije bilo kakvih akcija. Time smo omogućili lakši pronalazak dokumenata, klijenata, proizvoda/usluga koji su vam potrebni.
U sekciji klijenti sada možete sortirati i pretraživati klijente tako da rezultati ostanu aktivni i nakon otvaranja pojedinog dokumenta.

U sekciji ponude kao i fakture, te u svim ostalim sekcijama koje imaju izlistane sadržaje, uradili smo novi način pretraživanja koji ostaje zapamćen nakon iduće akcije, ali i omogućili listanje po nekom periodu – npr. možete izabrati prikaz ponuda ili faktura od 1.10. do 31.10. ili po kvartalima i slično. Dodatno, možete dokumente prikazane po datumskom kriteriju sortirati po želji i tako brzo pronaći željeni dokument.
Opcija pretrage je također unaprijeđena a rezultati opet mogu biti filtrirani po ostalim kriterijima.

Grupne akcije

Kao funkcionalnost na koju smo posebno ponosni, izdvajamo grupne akcije. Sada je moguće označiti više ponuda ili faktura te ih – downloadovati zajednički, poslati na email svim označenim – jednim klikom, obrisati ili im promijeniti status u npr. plaćene.

Kopiranje (dupliciranje) postojećih dokumenata

Našim stalnim korisnicima se sigurno desilo da staru ponudu, pa i fakturu, žele spremiti kao novu – za istog ili novog korisnika. No, morali ste je praviti ponovo.

U Faktura.ba v2 imamo rješenje i tog problema – opciju kopiranja postojećih faktura ili ponuda. Jednim klikom ćete kopirati postojeću fakturu ili ponudu pa je ista spremna za novog klijenta, novi datum ili neku dodatnu stavku. Nakon kopiranja Faktura.ba će vam odmah ponuditi prikaz ili uređivanje nove fakture. Ako to ne želite, novu fakturu ćemo označiti plavom bojom dok je prvi put ne uredite ili prikažete, tako da ćete je nakon kopiranja lako pronaći.

Jedinica mjere – sve što vam je potrebno – kom., kg, tona, paleta, noć, soba, čas, stranica…

Prepoznali smo i potrebe naših korisnika koji imaju usluge ili proizvode sa specifičnim jedinicama mjere (Turizam – soba, noć, dan, apartman; Prevodioci – kartica, stranica; Agencije ili video studio: sekunda, minuta, impresija), i čije fakture su funkcionalnije sa prikazom tih jedinica.

Na ponude i fakture smo dodali opciju J.M. (jedinica mjere) – kroz podešavanja možete unijeti jedinice mjere koje su vam potrebne i onda ih koristiti na svakoj fakturi (kom., kg, tona, paleta, kartica, mjesec, stranica, noć, soba, minuta, sat, čas…).

Detaljne kalkulacije prilikom izrade faktura i ponuda, za svaku pojedinu stavku

Prilikom izrade faktura ili ponuda prikazali smo detaljnu kalkulaciju za svaku pojedinu stavku ali i za ukupnu računicu. Računica uključuje cijenu bez popusta, popust, cijenu sa popustom, cijenu bez pdv-a, pdv, cijenu sa pdv-om. Korisnici koji prate svaku stavku prije izrade ponude ili fakture, na ovaj načim imaju potpunu kontrolu i preglednost koja će kasnije biti prikazana na PDF ponudi ili fakturi.

Predefinisani dodatni opisi i napomene

Dodatni opis i napomene na vašim fakturama ili ponudama se često ponavljaju? Prepoznali smo vaše potrebe i napravili predefinisane dodatne opise/napomene. Sada kroz podešavanja vašeg računa možete dodati predefinisani dodatni opis, kao npr. “Oslobođeni od PDV-a po članu zakona…”, i kod izrade ponuda ili faktura umjesto novog unosa svaki put, samo odabirom aktivirati željenu napomenu.

Detaljniji prikaz elemenata proračuna na PDF-ovima

Na PDF fakturama i ponudama napravili smo više kolona te prikazali elemente koji su ranije nedostajali. Sada na dokumentima imate i elemente kao što su jedinične cijene, cijene bez popusta, popusti u procentima, cijene bez pdv-a, jedinice mjere. Sve skupa prilagodili smo da više stavki može izgleati sasvim pregledno, bez nepotrebnih praznih prostora i slično.

Odabir između Ponude i Predračuna

Kod kreiranja ponude sada možete izabrati da na ponudi piše “Ponuda” ili “Predračun”, što rješava problem za mnoge naše korisnike koji su imali potrebe da im na dokumnetu piše Predračun.

Predefinisani datum dospijeća /valuta/ fakture

Većina kompanija ima svoj datum dospijeća koji je uglavnom isti za sve fakture koje izdaju. Napravili smo predefinisani “datum dospijeća”, u danima, koji možete podesiti u “Podešavanje računa”, a isti će automatski biti odabran prilikom izrade faktura, tako da će vam olakšati kreiranje fakture za još jedan dodatni korak. Naravno, moguće ga je izmijeniti prilikom izrade fakture na način da jednostavno odaberete drugi datum.

Uz dosta drugih, sitnijih poboljšanja u pregledu dokumenata, izdvajamo i bolju vidljivost bitnijih parametara, pa smo tako istaknuli fakture koje su kopirane a nisu uređivane, one kojima je istekao datum dospijeća i slično.

Dodatno smo istaknuli i brojeve ponuda/predračuna, kao i brojeve faktura, to ih linkovali direktno na pregled fakture/ponude/predračuna. Sve preglede smo dodatno uredili kao i dodali fukcionalnosti koje će vam odmah omogućiti željenu akciju bez potrebe za povratkom na listu dokumenata.

Ponavljajuće fakture – uštedite 90% vremena automatskim generisanjem faktura

Za korisnike koji imaju godišnje ugovore, ili trebaju mjesečne ili neke druge periodične ponavljajuće fakture koje su istog sadržaja a drugog datuma i broja računa, napravili smo olakšanje koje će smanjiti vrijeme izrade tih faktura za 90%.

Ponavljajuće fakture možete generisati od svake postojeće fakture i to na najjednostavniji način – odabirom te fakture, postavljanjem vremena koje želite da prođe između kreiranja nove fakture te perioda do kada želite da se ponavljanje dešava.

Uzmimo za primjer da imate godišnji ugovor o održavanju, koji je sklopljen 9.11.2018. i traje do 9.11.2019. Prvo napravite standardnu fakturu za prvi mjesec sa mjesečnim iznosom i stavkama koje želite, u opisu napišite npr. “prema Ugovoru br. X”.  Kada imate fakturu koju treba ponavljati, klikom na Ponavljajuće fakture, od te fakture napravite ponavljajuću – da se izdaje npr. svakog 5. u mjesecu do 9.11.2019.
Faktura.ba će za vas svaki mjesec napraviti fakturu koja će biti izdvojena plavom bojom, kako biste je primijetili, a vaše će biti samo da je pošaljete. Jednostavno zar ne?

To nije sve, imate i tri načina definisanja “ponavljanja” – mjesečno, koje smo već opisali, periodično (svakih npr. 15 dana) ili periodično sa razmakom (npr. 5. u mjesecu, svakih 3 ili 6 mjeseci).

I za kraj, sitan ali bitan dodatak – u podešavanjima vašeg računa, sekciji Kompanija, dodali smo polje ID broj, tako da sada na fakturama i ponudama imate posebne stavke PDV broj i ID broj, a ne kao do sada oba broja u jednom polju. Potrebno je samo unijeti ID broj, odnosno ažurirati karticu Kompanija.

Sharing is caring!

Back to Top